01 500 11 90
Prijava
01 500 11 90

Prizadevamo si, da postanemo vzor

“Prizadevamo si, da postanemo vzor”

Vseobsegajoč program skladnosti poslovanja na ravni Skupine
GLS, nov partner v Izraelu, trendi v logistiki dostave paketov:
Rico Back, glavni izvršni direktor Skupine GLS o najnovejšem
dogajanju v GLS.

rico_back_glavni_izvrsni_direktor_skupine_gls.jpg Rico Back glavni izvršni direktor Skupine GLS

Začela se je druga polovica finančnega leta – kakšna so vaša
pričakovanja?

Prva polovica leta je potekala v skladu z našimi pričakovanji in ta trend se bo nadaljeval: storitve
dostave paketov postajajo vse pomembnejše na področju logistike. GLS se je na večini evropskih 
tržišč, kjer poslujemo, razvijala pozitivno in presegla pričakovanja. Naš položaj v delu storitev
B2B je močan in v številnih državah je podobno tudi v storitvah B2C. Naše stranke cenijo naše
storitve.

Ali so v načrtu pridobitve, ki bi še bolj okrepile mrežo GLS?

Praviloma smo odprti za ideje pridobitev, v kolikor nam omogočajo, da z njihovo pomočjo
pridobimo na širitvi ali razširimo ponudbo naših storitev. 

Si lahko zamišljate tudi sklepanje pridobitev zunaj Evrope?

GLS je v svojih dejavnostih osredotočen na Evropo. Na srečo pa smo videli znatno povečanje
uvoza iz držav zunaj Evrope in zanimanje za svetovno proizvodnjo se povečuje. Naše partnerstvo
z izraelsko pošto je primer, kako povezujemo naše stranke s celotnim svetom. Odločili smo se, da
ponudimo celovite in številne storitve.

Z zakonom zahtevani parametri postajajo vse bolj kompleksni.
Kaj skladnost poslovanja pomeni podjetju GLS?

Stranke, pogodbeniki in zakonodajalci se vse bolj osredotočajo na področje skladnosti poslovanja.
To področje smo vedno obravnavali z vso resnostjo, zdaj pa smo še okrepili svoje dejavnosti, da bi
izpolnili vse večje zahteve in zagotovili pogoje, ki jih zahteva naraščajoča kompleksnost poslovanja.
Skladnost poslovanja je sestavni del GLS filozofije. Prizadevamo si, da postanemo vzor.