01 500 11 90
Prijava
01 500 11 90

Družbena odgovornost

 

Družbena odgovornost

Kot uspešna družba, ki deluje po vsej Evropi, se GLS spopada s spremembami v industriji. GLS se zaveda svoje odgovornosti do ljudi, okolja in družbe. Paketna distribucija (CEP) je visoko rastoča panoga, ki ima ključno vlogo pri ohranjanju naše gospodarske funkcionalnosti. Hitra in učinkovita distribucija izdelkov in blaga je temeljni predpogoj za vsakodnevno delovanje naših strank v segmentu business-to-business (B2B).

Rast v industriji je v veliki meri posledica povečane količine dostave fizičnim strankam, kot del spletne trgovine na drobno (B2C dobave). B2B dostava je naš vodilni segment, ki ga dopolnjujemo s kvalitetnimi in zanesljivimi storitvami za zasebne prejemnike (B2C), kar se kaže v večjem pomenu tega segmenta. Kljub pozitivnemu napredku se industrija sooča s številnimi izzivi. Poleg močne konkurence in cenovne vojne imajo CEP podjetja tudi težavo z reševanjem vprašanj; kot so zmanjševanje virov, podnebne spremembe in varstvo okolja. Zraven so tudi zakonske zahteve; kot so emisijski standardi, cestnine, pristojbine in vzpostavitev področij nizkih emisij. Ta položaj zahteva stalno spremljanje in prilagajanje dobavnih postopkov. Politični razvoj vpliva tudi na vsakodnevne procese, zato je težje napovedati prihodnosti, kar vpliva na naravo poslovnih praks in je vedno bolj v središču pozornosti. Naš cilj je odprava pritiska na cene in prilagoditev naših pogojev prevoza.

druzbena_odgovornost.jpg

 

Družbena odgovornost strateško zapisano

Poslanstvo skupine GLS je  "Evropski prvaki v kakovosti". Pri tem si prizadevamo ohraniti najmanjše vplive na okolje.

Naših pet temeljnih vrednot; zanesljivosti, varnost, preglednost, prilagodljivost in trajnost. Te temeljne vrednote ponazarjajo visoko stopnjo pomembnosti, ki jo pripisujemo odgovornosti podjetja.

Trajnostno pomeni odgovornost, zato vse družbena odgovorne dejavnosti združujemo in usklajujemo v okviru pobude ThinkResponsible. ThinkResponsible se začne v fazi načrtovanja, razteza se skozi celotno podjetje in vključuje vse ukrepe. Za nas ni razlike med uspešno upravljanjem podjetja  in trajnostnim prizadevanja. Okolijska in družbena odgovornosti z roko v roki spremljata komercialni uspeh, kot načela trajnostnega poslovanja in so vključena v vsakodnevne operacije. Naš cilj je, aktivno prevzeti okolijske in socialne odgovornost za ustvarjanje rasti podjetja.

Naše novosti so stalna optimizacija prevoznih rešitve, ker s tem strankam zagotovimo visokokakovostno storitev.