01 500 11 90
Prijava
01 500 11 90

InSight 2015/02 Tridelni pristop

Tridelni pristop

Spoštovanje zakonov in upoštevanje notranjih smernic – skladnost poslovanja se pri GLS izvaja na treh ravneh:

1. Vsak član ekipe ima na voljo orodja, ki so potrebna za prepoznavanje tveganja na področju dela, in ima možnost, da sprejme pravilno odločitev. Posledično je vsak od zaposlenih najpomembnejša oseba v sistemu skladnosti poslovanja.

2. Vodja za področje skladnosti poslovanja v vsaki od držav pomaga zaposlenim v primerih kakršnih koli vprašanj in hkrati zagotavlja, da so smernice za skladnost poslovanja upoštevane. Vodje za področje skladnosti poslovanja imajo tudi podporo korporativne enote za skladnost poslovanja.

3. Služba za notranjo revizijo v Skupini GLS preverja, ali zaposleni spoštujejo postopke in ali so navodila vodij za skladnost poslovanja dovolj jasna in učinkovita.

tridelni_pristop_0.jpg