01 500 11 90
Prijava
01 500 11 90

InSight 2015/2 Skladnost – zaupanje gradimo sistematično

Skladnost - zaupanje gradimo sistematično

Natančna ocena tveganja, sistematično preprečevanje kršenja pravil in neoporečno vedenje – so elementi, zaradi katerih postanejo podjetja zanesljivi poslovni partnerji. GLS je na ravni skupine ustanovil nov in vseobsežen sistem skladnosti poslovanja, hkrati pa zaradi naraščajočih zahtev tudi nadaljuje z razvijanjem že obstoječih dejavnosti na tem področju.

Je vse pod nadzorom in nič ni spregledano? Pravni okvirji, znotraj katerih deluje podjetje, postajajo vse bolj kompleksni. In v vsakodnevnem poslovanju tveganja niso nujno takoj prepoznavna. Spoštovanje pravil in veljavne zakonodaje lahko postane zahtevna naloga. Če se prekršijo pravila, je veliko na kocki.

Da bi Skupina GLS ostala zaščitena tudi v prihodnje, se uvajajo postopki za zagotavljanje višje strokovnosti na področju skladnosti poslovanja. GLS je imenoval Holgerja Immena za prvega korporativnega nadzornika za skladnost poslovanja in direktive. Pri tem bo imel pomoč v korporativni ekipi za skladnost poslovanja, ki jo vodi Elisabeth König, in v vodjih za skladnost poslovanja v državah, kjer posluje GLS.

skladnost_-_zaupanje_gradimo_sistematicno.jpg

Močna podpora skladnosti poslovanja

GLS je na ravni skupine začela s programom, ki je oblikovan s ciljem sistematične prepoznave tveganja in dolgoročnega izogibanja tveganju. Vsako podjetje Skupine GLS bo vpeljalo in izvajalo nova pravila ter procese v skladu z nacionalnimi zakoni, tržnimi pogoji in tveganji, ki so specifična posamezni državi. Do sredine leta 2016 se bodo začele izvajati temeljne strukture novega programa skladnosti.

Za skladnost poslovanja si mora prizadevati vsak od zaposlenih v podjetju. Temelj programa zatorej predstavljata celovito usposabljanje in koncept svetovanja, ki se bosta v kratkem začela izvajati v državah, v katerih posluje GLS. Pri tem bo GLS sprva osredotočen na tri ključna področja:

  • konkurenčno pravo
  • boj proti korupciji
  • ocena učinka seznama sankcij*

* Seznami sankcij so uradni seznami posameznikov, organizacij ali blaga, ki so podvrženi ekonomskim ali zakonodajnim omejitvam. Primer: boj proti terorizmu ali spoštovanje embarga.

 

Odgovornost upravljanja vodilnih v podjetju

“Delovanje v skladu z zakonom je bilo za nas vedno samoumevno,” pravi Rico Back, izvršni direktor Skupine GLS. “Z našim novim sistemom skladnosti poslovanja smo ustvarili dodatno varnostno mrežo s ciljem, da tudi dolgoročno obvarujemo sodelovanje z našimi strankami, ki temelji na zaupanju.”

 

Kaj je skladnost poslovanja?

Skladnost poslovanje je več kot le ustvarjanja in upoštevanje pravil. Intenzivno je povezana tudi z obvladovanjem tveganj, saj je mogoče le prepoznana tveganja tudi namensko izločiti. Celovit program skladnosti poslovanja je vse bolj pomemben pri odločitvah, povezanih s sklepanjem poslovnih sodelovanj in partnerstev. Eden od delov na področju skladnosti poslovanja, ki mu podjetja pripisujejo velik pomen, je vstopanje v poslovna partnerstva s tistimi, ki lahko dokažejo neoporečnost na vseh področjih delovanja.

 

“Skladnost poslovanja je vprašanje za vsako podjetje”

intervju.jpg

Intervju z gospo König - Je odvetnica, ki pa je vse kaj drugega, kot osredotočena na nepomembne podrobnosti: Elisabeth König, nova vodja za področje korporativne skladnosti pri GLS, se je znašla v središču korporacije. Zahvaljujoč dosedanjim izkušnjam pozna mednarodne zakonodajne sisteme, zdaj pa se pod njenim vodstvom nadaljuje širitev in nadgradnja sistema skladnosti poslovanja v Skupini GLS.

Gospa König, kakšne koristi imajo stranke podjetja GLS zaradi uvedenega sistema skladnosti poslovanja?

Skladnost poslovanja je vprašanje za vsako podjetje in vse naše stranke. Ker je vse več zahtev po skladnosti poslovanja in vse večjih tveganj ne čutijo le globalna podjetja, ampak tudi majhna in srednje velika podjetja. Podjetja, ki vpeljejo ukrepe za skladnost poslovanja, si s tem zagotovijo, da bodo sodelovala s poslovnimi partnerji, ki lahko dokažejo, da delujejo pravilno. S tem pa se hkrati tudi zaščitijo. Naš program skladnosti poslovanja je usmerjen točno v to: da utrjuje naše odnose s strankami, ki temeljijo na zaupanju.

To je torej nekaj, kar opravljate s strastjo. Nekateri pa menijo, da je skladnost poslovanja precej suhoparna tema …
… in na prvi pogled se niti ne motijo. Poročila, nadzori in dokumentacija - vse to je del skladnosti poslovanja. Dejansko pa si ne morem zamisliti bolj vznemirljivega področja pristojnosti, na katerem bi lahko delala – skladnost poslovanja mora namreč nuditi podporo celotnemu podjetju in mora zato dobro poznati vse različne dele podjetja. Uporabnost in predvsem tesna povezanost med ljudmi zagotavljata, da je sistem skladnosti poslovanja tudi učinkovit.

Kaj to pomeni?

Pravila skladnosti poslovanja morajo biti samoumeven del običajnega poslovnega procesa, zato da jih lahko brez posebnega dodatnega napora vpelje vsak od zaposlenih. Skladno s tem zdaj pregledujemo in ponovno ocenjujemo ključne procese, ki jih bomo po potrebi tudi prenovili.. S tem bomo poskrbeli, da bo naš sistem skladnosti poslovanja dejansko živel v praksi.