01 500 11 90
Prijava
01 500 11 90

Obnovitev certifikata kakovosti in okoljskega certifikata

Podaljšanje certifikatov ISO

Skupina GLS nadaljuje z izpolnjevanjem mednarodno priznanih standardov: vsi njihovi certifikati ISO so bili
podaljšani za tri leta. Poleg tega je prvič certifikat pridobilo tudi podjetje GLS Croatia (ustanovljeno leta 2013).
S to akreditacijo je revizijsko in certifikacijsko podjetje DEKRA potrdilo, da ima podjetje GLS vzpostavljen
učinkovit sistem za upravljanje kakovosti in okolja za celotno skupino.

gls_okoljski_certifikat.jpg
Standarda ISO 9001 in 14001 je v praktično uporabo uvedlo že 20 podjetij GLS. Konkretno to pomeni, da
podjetje GLS upošteva standardizirane postopke zagotavljanja kakovosti in varovanja okolja in jih stalno
izboljšuje. Poleg njegove zgoščene evropske mreže in IT-sistemov upoštevanje teh postopkov predstavlja
pomembno sredstvo podjetja GLS za nadaljnje izboljševanje kakovosti njegovih odpremnih storitev in
zmanjševanje ogljičnega odtisa. ■