01 500 11 90
Prijava
01 500 11 90

Poročilo o emisijah in porabi virov v skupini GLS

 

V obdobju 2013/14 in 2014/15 razen, če ni navedeno drugače.

Kategorizirali smo naslednje podatke :

• vse dejavnosti,  vsi izdelke in vse storitve

• vse subjekte, ki so vključeni v področju konsolidacije in bilanco stanja v skladu s pravili, ki urejajo računovodsko poročanje in/ali tistih subjektov, ki bistveno vplivajo na okolje v zvezi s tem.

Krog poročanja

Trajnostno poročilo skupine GLS izide vsaki dve leti v nemškem in angleškem jeziku in je dostopen na spletu. Prva izdaja je bila objavljena Februarja 2014 in se je navezovala na obdobje od 1. aprila 2013 do 31 marca leta 2015.

Dodatne informacije na spletu povezavi:

https://GLS-Group.EU/EU/en/Sustainability

Sistem ravnanja z okoljem. Okolijske podatki za to poročilo so bili zbrani za GLS v eko odtis na osnovi ISO certifikat okolijskega sistem za upravljanje.

poraba_emisij.png

Emisije so navedene kot ekvivalent ogljikovega dioksida. Poleg CO2, ki je najbolj škodljiv toplogredni plin in je največji delež emisij ogljikovega dioksida ekvivalenti dejavnik tudi drugih plinov, ki igrajo vlogo na učinek tople grede. Vrednosti so določene s pomočjo kategorij Toplogrednih plinov protokola (TGP), ki deli emisije v tri glavne kategorije: neposredne emisije, posredne emisije in druge posredne emisije.

poraba_emisij_1.png

Specifična poraba

Eco odtis vključuje podatke iz termalne energije, vode, papirja in električne energije porabljene v GLS ter podatke o količini odpadkov.

poraba_emisij_2.png