01 500 11 90
Prijava
01 500 11 90

Zanesljivost skupine GLS

 

Ko gre za zanesljivost, točnost in standarde naših storitev, lahko naše stranke računajo na nas, ker je zavezanost h kakovosti za nas ključnega pomena.

Naši standardi kakovosti se ne odražajo le v naš storitvah, ampak v vseh sistemih in procesih podjetja, zato spodbujamo naše zaposlene k preprečevanju pomanjkljivosti.

Naš cilj je spoznati stranke in jim na optimalen način zagotoviti hitro dostavo, kar predstavlja dodano vrednost, konkurenčni položaj in stalne izboljšave.

Da bi to dosegli, je potrebno, da smo opremljeni z najmodernejšimi varnostnimi sistemi.

vrednote_gls_0.png

 

Vizija in vrednote:

Poslanstvo našega podjetja je postati najboljši paketni distributer po kakovosti v Evropi.

GLS se osredotoča na pet temeljnih vrednot, ki usmerjajo dejavnosti družbe. Vrednote, ki so ključne do uspeha:

  • Zanesljivost
  • Varnost
  • Transparentnost
  • Preglednost
  • Prilagodljivost
  • Trajnost

Zasebni prejemniki

30% prejemnikov predstavlja segment B2C. Prilagodljivi sistemi so zato bistvenega pomena, če želimo zagotoviti kvalitetno dostavno službo. Z inovacijami na področju B2C dostave želimo prejemniku ponuditi zanesljivo, varno in priročno dostavo.

V ta namen smo  v zadnjih letih razvili različne storitve s katerimi zadovoljujemo potrebe prejemnika.